Gör en preliminär beräkning av ditt tillgängliga ROT-/RUT-Avdrag

För att du ska slippa att bli återbetalningsskyldig för ROT/RUT-avdrag du inte är berättigad till kan du genom skatteverkets uträkningssida gå in och göra en preliminär uträkning för att se hur mycket utrymme du har för ROT-/RUT-Avdrag under det aktuella inkomståret.

Klicka här för att komma till Skatteverkets uträkningssida!